Privacyverklaring

De organisatie maakt op haar website gebruik van cookies. In deze cookie statement leest u meer over de cookies en op welke manier de organisatie de cookies toepast op haar website en de aan haar gelieerde websites en hoe uw privacy beschermd wordt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een simpel, klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd. Een cookie wordt door uw browser op de harde schrijf van uw computer opgeslagen. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De met behulp van de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Verzameling gegevens

De informatie die door middel van cookies door de organisatie wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

  •  Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van de organisatie te vergemakkelijken.
  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de de organisatie website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan.
  • Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

 

Google Analytics

Om het verkeer op de website te stroomlijnen en analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over de manier waarop bezoekers de site gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wanneer u de website van de organisatie bezoekt, zullen enkele gegevens automatisch worden verstrekt (o.a. uw IP-adres, datum en tijd van het bezoeken van de site, de door u gebruikte browser, het aantal hits en duur van het bezoek op de website).

Cookieniveau instellen

Indien u het gebruik van de cookies niet accepteert, bestaat de kans dat de website niet naar behoren zal functioneren.

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verwerking persoonsgegevens

De organisatie zal de door u achtergelaten of geplaatste informatie (m.b.v. de cookies) op deze website zorgvuldig verwerken. Daarnaast zullen de door u aan ons verstrekte gegevens, zoals naam, e-mailadres ook worden verwerkt. Bij de verwerking wordt uw privacy beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen. De organisatie hanteert voor de bescherming van uw gegevens een privacy beleid alsook een informatiebeveiligingsbeleid. De verwerking zal uiteraard plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • Voor het opnemen van contact met, ten behoeve van onze dienstverlening
  • Het toezenden van een nieuwsbrief;
  • Voor marketingdoeleinden van de organisatie;

Indien de organisatie op een andere wijze dan de bovenstaande wijze gebruik wenst te maken van uw persoonsgegevens, zal dit slechts plaatsvinden indien u daar uw toestemming voor hebt verleend.

Wie kan uw gegevens inzien?

Uitsluitend medewerkers van de organisatie en in uitzonderlijke gevallen derde partijen ( zoals onze software provider) hebben toegang tot uw gegevens. Onze medewerkers zijn gehouden en contractueel verplicht tot geheimhouding van uw gegevens en met derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om uw gegevens en de bescherming daarvan te waarborgen.

Wijziging

De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de privacy- en cookie statement.

Vragen/rechten

U heeft recht op:

  • inzage in uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
  • het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens;
  • bezwaar tegen gebruik op bepaalde wijze van uw gegevens.

 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via systems@allinco.nl.